Om prosjektet

Mat fra Oppland er et prosjekt i regi av meg, Marte Olsen, som driver Markedshagen på Dokka. Jeg er lidenskapelig opptatt av mat og hvordan matvalgene våre påvirker miljø, natur og folkehelse. Derfor har jeg nå lyst til å ta et dypdykk inn i ringvirkningene av lokal mat.

Jeg tror nemlig at vi gjennom å spise mer lokal mat kan påvirke både naturmangfold, klima, miljø, forurensning, dyrevelferd, plastforbruk, vår egen helse og matsvinn. Egentlig nesten alle de store utfordringene vi står ovenfor i dagens samfunn. Samtidig er ikke dette alene nok til å redde verden, for da må både forbruksmønster og bruken av fossil brensel ned, men det er en start og det er noe som er enkelt for deg og meg å endre på, for vi må alle ha mat.

Jeg har laget meg noen regler for prosjektet. Først og fremst skal all mat jeg spiser fra 6. september til 6. oktober komme fra Oppland. Det betyr i praksis at jeg ikke kan spise kjøtt fra dyr som har spist kraftfôr, fordi det meste av kraftfôr inneholder importerte råvarer. Det finnes trolig nesten eller helt norske produkter innenfor kategorien, men det er lite sannsynlig at slikt kraftfôr kun har opprinnelse i Oppland. Unntak må være dyr som får lokalprodusert bygg eller lignende. Jeg har godtatt å spise honning, selv om jeg vet at biene blir foret med importert sukker på vinteren. Jeg skal også kunne spise salt, selv om det ikke kommer fra Oppland.

Jeg har lyst til å bruke dette prosjektet til å fremsnakke bønder i Oppland som gjør en real innsats for miljøet. Jeg skal derfor lage en liste over alle produsenter jeg kommer over som driver ordentlig lokalt og produserer mat basert på lokale ressurser.

Målet med prosjektet er å inspirere andre til å spise mer lokalt og samtidig vise hvilke fantastiske ringvirkninger det har på samfunnet.

%d bloggere like this: